logo

Vision


Først og fremmest er motivationen for ejerne af Finca El*Doradito ApS. glæden ved at være medejer af en kaffefinca - og et stykke skov - i Nicaragua.

Derudover har vi følgende visioner:

I Danmark

Kaffevirksomheden som brobygger og formidler af viden mellem to verdner.
Virksomheden skal arbejde for at danskerne generelt får et større kendskab til Nicaragua og landets befolkning, især de forhold der relaterer sig til kaffeproduktion, miljø og kaffebøndernes situation. Den økologiske højlandskaffe, der produceres i skyggeplantager, sikrer en natur med en høj biodiversitet og en kaffe af høj kvalitet, der plukkes manuelt og derved giver arbejde til mange hænder. De færreste er klar over de økologiske og sociale forhold, der knytter sig til den kaffe de køber. Virksomheden kan med udgangspunkt i fortællingen om Finca El*Doradito og de andre kaffefincaer i området gennem foredrag, artikler, hjemmeside og mund til mund bidrage til, at nogle danskere bliver mere bevidste om konsekvenserne af deres valg af kaffe.
I virksomhedens netværk findes der viden om markeder og forbrugere i Europa (Danmark), som vi vil trække på, når vi når til at sælge kaffen her.

I Nicaragua

Virksomheden og den lokale repræsentation skal, hvor den kan, arbejde for en bæredygtig økonomisk og social udvikling af området.
Området, hvor fincaen ligger, lider under affolkning og manglende lokal udvikling. Den tendens, der har præget området, er at man opgiver sin kaffeproduktion, i nogle tilfælde til fordel for ekstensiv kvægproduktion, hvor skoven fældes. Virksomheden bør derfor, med de ressourcer den har, arbejde for at vende denne udvikling mod økologisk kaffeproduktion eller anden bæredygtig produktion.
Vores repræsentanter i Nicaragua er i færd med at organisere samarbejde med relevante lokale organisationer, kooperativer og netværk, der arbejder med kaffeproduktion i vort område. Vi kan lære af andre kaffeproducenter; men også bidrage med viden om forhold som god forretningsførelse, åbenhed i regnskaber, planlægning samt økonomi i kaffevirksomhed.
Virksomheden vil måske engagere sig i økologisk produktion af grønsager, frugt, blomster m.m. der skal bruges i turist- og kursusvirksomheden. Erfaringer hermed kan bruges i forsøg med alternativ produktion til kaffen. Disse erfaringer kan videreformidles i kursusvirksomheden.
Vi ved noget om naturturisme. Det gælder tilbud og naturoplevelser; men også noget om turisters forventning til indkvartering, service og forplejning.
Også indenfor udviklingen af økoturisme vil vi søge lokale allierede.

Vi betaler en fair løn og giver ordentlige og rimelige arbejdsforhold. Virksomhedens holdning er, at arbejderne på fincaen skal have en fair og rimelig løn og være garanteret anstændige arbejdsforhold. I den udstrækning der findes regler og overenskomster herfor, vil vi naturligvis overholde disse.
Kaffefincaen vil give en del arbejde i perioder, hvor der skal nyplantes kaffe, og igen når kaffen skal plukkes. I et område, hvor mange fattige bønder rejser væk for at plukke kaffe, kan det have betydning, at man betaler en rimelig løn og dermed giver mulighed for, at de kan blive hjemme.
Turist/kursusvirksomheden kan give arbejde til kvinder i området.
Fincaen forpligter sig til at opfylde de eksisterende krav til arbejdsmiljøet og hvor vi finder det rimeligt og muligt at forbedre arbejdsforhold og miljø.

Virksomhedens sociale engagement.
Udover virksomhedens overholdelse af overenskomster på arbejdsmarkedet vil vi engagere os i konkrete sociale forbedringer i området, f.eks. på skole- og sundhedsområdet, infrastrukturen osv., igennem Venskabsforeningen Amigos de El Doradito.

.
TEKSTER & BILLEDER:
© Finca El*Doradito ApS. 2007-15
Layout J.P. Kjeldsen, ornit.dk
 
Finca El*Doradito ApS. · · · Højstrupvej 9, 7741 Frøstrup · · · Telf.: 4159 6539 · · · Email: (klik her)