Fremtiden

Anpartsselskabet har mange ideer til udvikling af kaffeplantagen. Først og fremmest skal der investeres i den nuværende kaffeplantage, så f.eks. færdsel både for de der arbejder i kaffen og gæster, der besøger plantagen, bliver lettere. Det gøres ved at lade kaffebuskene gro på terrasser. Kaffebuskene plantes på linjer, der følger højdekurverne. Derved opstår der lidt efter lidt terrasser. Terrasser er også med til at forhindre jorderosion.

Kaffeplantagen skal hele tiden fornys. Og der skal plantes sorter, der smager godt – og som er robuste over for sygdomme. Med tiden skal kaffeplantagen udvides og produktionen øges.

Der er også jævnligt mere jord med intakt regnskov til salg i området. Det er også et ønske at kunne købe mere regnskov, med det ene formål: at bevare den.

Og så er det et mål på længere sigt at få etableret bedre overnatningsfaciliteter på fincaen, så besøgende med større komfort kan besøge stedet og opholde sig og udforske området.

Lysindfald i regnskoven.
Lysindfald i regnskoven.