logo

En kaffefinca har mange potentialer


Vi ser mange muligheder for interessante aktiviteter, nu hvor vi har erhvervet fincaen:

Kaffedyrkning

Vi skal selvfølgelig dyrke kaffe!
Det meste kaffe i Nicaragua dyrkes på traditionel vis, hvor kaffebuskene gror under skyggetræer. Denne dyrkningsform er formentlig den landbrugsproduktion, som er mest miljøvenlig. I en skyggekaffe-plantage lades en del af de store træer stå. Dette betyder, at der bibeholdes en høj biodiversitet - altså at mange dyre- og plantearter kan leve i kaffefincaen.
Læs mere her.

Andre afgrøder

Vi vil også forsøge at dyrke andre afgrøder på fincaen, afgrøder som kan dyrkes på en økologisk bæredygtig måde under de aktuelle klimatiske betingelser.
Læs mere her.

Naturskov/reservat

I den østlige del af Murra kommune er der megen naturlig bjergregnskov med mange høje ranke træer med stor diameter. Området har ikke været præget af stor forstmæssig aktivitet, mange gange er det simpelthen for vanskeligt at fragte de store stammer ud til nærmeste vej. Hvor skoven er ryddet er det sket for at skabe plads til kvæggræsning og lidt dyrkning af majs og bønner. Den oprindelige skov på vores finca skal så vidt muligt bevares uden menneskelig indgriben.
Læs mere her.

Turisme

Der kommer i dag meget få turister til Murra-området. Der har dog i de senere år i Nicaragua været megen interesse for at udvikle turismen i udkantsområder med store landskabs- og naturværdier. Man regner med, at antallet af turister vil stige stærkt over de kommende år. Nicaragua har samtidig en stor gruppe af økonomisk velstillede udlændinge, som bor i landet og som efterspørger udflugtsmål i fritiden. Det er vores plan at bygge et lille økoturist-hotel.
Læs mere her.

Kursusvirksomhed/formidling

Når Finca El Doradito udbygges med installationer til at modtage turister, vil stedet også kunne udvikles til at fungere som en form for kursuscenter. Ved at være et danskejet foretagende vil fincaen blive bedre dokumenteret end normalt i Nicaragua inden for produktion og økonomi, og vort mål er at opbygge et mønsterbrug. Vi forventer dermed at få en finca, som det bliver attraktivt at besøge for organisationer af bønder, særligt kaffeproducerende sådanne. Der vil kunne arrangeres særlige kurser, hvor vi formidler vore erfaringer med dyrkning af miljøvenlig kaffe og andre emner.
Læs mere her.

Landskab ved Vista al Bosque

TEKSTER & BILLEDER:
© Finca El*Doradito ApS. 2007-15
Layout J.P. Kjeldsen, ornit.dk
 
Finca El*Doradito ApS. · · · Højstrupvej 9, 7741 Frøstrup · · · Telf.: 4159 6539 · · · Email: (klik her)