Bevarelse af højlandsregnskoven

Trækfugle fra USA overvintrer i højlandsregnskoven

Summer Tanager, en af de trækfugle, som yngler i Nordamerika og tilbringer vinteren i bjergregnskov (og kaffeplantager) i Nicaragua.
Summer Tanager, en af de trækfugle, som yngler i Nordamerika og tilbringer vinteren i bjergregnskov (og kaffeplantager) i Nicaragua.

På det store verdensmarked er størstedelen af kaffen i dag ikke skyggekaffe; de store volumener fra Colombia, Brasilien og Vietnam er produceret med nye varieteter af kaffe (af robusta-type), som tåler at gro under fuld sol. Det er dog stadig sådan, at kaffe af høj kvalitet er dyrket på traditionel vis i højlandet, i områder som naturligt har et klima som tilfredsstiller kaffeplantens behov (planter af arabica-type).

Mange miljøorganisationer, især i USA, har i de seneste år fokuseret meget på dette forhold, og har ført kampagner for at få bevidste forbrugere til at købe kaffe fra traditionelle skygge-plantager. Problematikken er måske mere relevant i Amerika, idet en stor del af de nordamerikanske trækfugle, som forbrugerne kender fra deres egne haver, overvintrer netop i områder med fugtig bjergskov i Mellemamerika og det nordlige Sydamerika – områder som i vid udstrækning anvendes til kaffedyrkning. Men information om problematikken fortjener at blive udbredt også i Europa, hvor flere af landene i Nordeuropa har et meget højt forbrug af kaffe pr. indbygger, og hvor der generelt er mere fokus på kvalitet og på miljøspørgsmål end i USA.

Bevarelse af højlandsregnskoven

På de arealer, vi foreløbig har købt, udgøres over halvdelen af intakt primærskov. Mange steder i området har der været hentet enkelte træer af kommerciel værdi ud fra skoven, men det generelle billede er en flot naturlig bjergregnskov med mange meget store træer, høje ranke træer med stor diameter. Området har ikke været præget af stor forstmæssig aktivitet, i de fleste tilfælde er det ganske simpelt for vanskeligt at fragte de store svære stammer ud til nærmeste vej. Det er en stor kvalitet i sig selv at en sådan skov er bevaret, og vores indstilling er, at denne del af fincaen skal bevares uden menneskelig indgriben.

Nicaragua har for få år siden indført en ny kategori af fredede områder, “Reservas Silvestres Privadas“, private naturreservater, for at støtte opbygningen af et netværk af beskyttet natur. Ejeren forpligter sig for 10 år ad gangen, og der bliver for hver ejendom udarbejdet et dokument som beskriver hvilke aktiviteter, som er tilladt på forskellige dele af ejendommen. “Guleroden” for jordejerne er dels fritagelse for ejendomsskat og dels, at der ved turistmæssige tiltag er nemmere at markedsføre et område, som er officielt udpeget og anerkendt som reservat. Det er vores plan, at den del af Finca El|Doradito, som vi ønsker bevaret, bliver registreret som privat reservat under denne ordning.