Højlandsregnskov

Højlandsregnskoven på Finca El|Doradito.
Højlandsregnskoven på Finca El|Doradito.

Bæredygtig produktion

Dyrkning af kaffe på traditionel vis, hvor kaffebuskene gror under skyggetræer, er i de senere år kommet meget i fokus ud fra en miljømæssig vinkel. Denne dyrkningsform er formentlig den landbrugsproduktion, som er mest naturnær. I en skyggekaffe-plantage lades en del af de store træer stå, og ofte vil en bjergskråning med kaffe udefra set være svær at skelne fra en oprindelig skov. Dette betyder, at en høj biodiversitet forbliver intakt – altså at mange dyre- og plantearter kan leve i kaffefincaen. Der er de seneste 10-15 år gennemført et stort antal undersøgelser af bl.a. fuglefaunaen i kaffeplantager, som har dokumenteret, at op mod 90-95% af den oprindelige diversitet er intakt i veldrevne traditionelle kaffeplantager. For visse arter er tætheden endda væsentligt større i en kaffeplantage end i en naturlig skov, idet især visse frugtbærende træer favoriseres i kaffeplantagerne, og insektlivet er generelt højere end i en intakt primærskov.

Læs mere om bevarelse af højlandsregnskoven (klik her).